בס"ד

Rank Update

Congratulations!

2-Sergeant Boys.jpg

Sergeant:

Yakubov, Eli: 398 points

Chichilnitskiy, Robert: 290 points

Yushvaev, Joshua: 286 points

Hoffman, Kayla: 253 points 

 

1-Private.jpg
Private:

 

Dudkin, Sarah, 246

Katz, Sam, 238

Bonduryansky, Eliana, 235

Manashirova, Nicole, 228

Yusupov, Elizabeth, 189

Kaushanskiy, Ronella, 80

Perkelvald, Jonathan, 75

Yankelevich, Nathaniel Akiva, 73

Yankilevich, Mark, 73

Beyderman, Reuven Volf, 72

Basov, Aaron, 69

Moloksher, Iva, 68

Lipkin, Alexander, 67

Yakubov, Tamara, 65

Yonawitch, David, 65

Arama, Ethan, 65

Loytershteyn, Joshua, 63

Gurevich, Rebecca, 61

Eiloz, Menachem, 61

Abramov, Dina, 60

Sherman, Rochelle Sara, 56

Khodorkovsky, Bina, 55

Hofman, Julia, 54

Levitis, Joshua, 54

Arama, David, 53

Ratsen, Aaron Arye , 51

Jakubowitz, Eli, 51

Kenigsberg, Daniel, 50

Basov, Hannah, 50

  

 

Keep up the good work!!!